Gå til hovedinnhold

Pinse

I dag er vi kommet til 2. pinsedag og jeg vil dele prekenen fra i går med dere.

Prekenteksten er fra Joh. 14, 15 – 21, Jesus taler til disiplene:
Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Snart ser ikke verden meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere.
Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.


”Den allmektige Gud har gitt deg sin Hellig Ånd, gjort deg til sitt barn og tatt deg inn i sin troende menighet.”
Disse ordene er hentet fra dåpsliturgien.
Etter at hvert enkelt barn er døpt legger vi hånden på det og sier disse ordene.

Du har fått den Hellige Ånd.
Du er Guds barn.
Du er en del av menigheten.
Det er det som sies til den nydøpte. Det er ord som vi som er døpt for mange år siden også kan ta til oss. Som døpte har vi dette, vi har Den Hellige Ånd, vi er Guds barn og vi er en del av menigheten.

I dag blir det stilt et spørsmål til deg:
Trenger du Guds Ånd?

Jesus kaller ofte Den Hellige Ånd for Talsmannen. Det er en oppgave som går to veier. Ånden er vår Talsmann overfor Gud og han er Guds Talsmann overfor oss.
Talsmannen taler Guds sak til oss, til våre hjerter, for at vi skal få hjelp til å tro. Alle trenger vi hjelp med det. Vi klarer rett og slett ikke å tro av egen kraft og forstand.

Dette kan trøste alle som vil tro, men som opplever at tvilen stadig dukker opp.
Tvilen kamuflerer seg gjerne i spørsmål:
Er du god nok for Gud?
Hva kan du?
Hva vet du?
Hva har du å komme med?
Er du from nok for Gud?

Talsmannen, Den Hellige Ånd stiller deg et annet spørsmål:
Hva er det du trenger hjelp med?
Hva gjør det vanskelig å tro?

Gud vet hvor vanskelig det er for oss mennesker å tro. Ja, han vet at det er umulig, derfor har han sendt oss Den Hellige Ånd.

Trenger du Guds Ånd?
Ja, for å komme til tro og holde fast ved troen på Jesus Kristus og hans gjerning for deg.

Du har Den Hellige Ånd.
Vil du la ham virke troen i deg?
Den som tar imot hjelp fra Ånden vil lære å kjenne mer og mer av Guds Ånd.
Ånden går ikke bakveier.
Ånden finnes midt i verden, selv om verden ikke kjenner ham.
Ånden finnes i deg, men han tvinger seg ikke på.
Ånden vil møte deg når du søker hjelp for å tro.

Trenger du Guds Ånd?
Forstår du hva Jesus taler om når han sier at dersom vi elsker ham, holder vi hans bud?
Den Hellige Ånd, som er sannhetens ånd, vil hjelpe oss med å forstå.
Trenger man kjærlighet for å adlyde?

Kjærlighet og lydighet hører sammen, sier Jesus. Det er når kjærligheten blir kjøligere at lydigheten blir noe fornedrende og urettferdig. Da vil alle bestemme og ingen vil være lydig, fordi at kjærligheten mangler.
Kjærligheten kan ikke dresseres fram i oss, gjennom pliktmessig overholdelse av budene.
Kjærligheten må komme til oss, den springer fram der det nye livet – Kristuslivet – finnes. Det er bare Den Hellige Ånd som kan virke dette i oss.
Ånden lar oss kjenne Jesus.
Å kjenne Jesus er å elske ham
Å elske Jesus er å være lydig mot ham, fordi at vi, når vi kjenner ham, ser at alle hans bud har sitt utspring i hans kjærlighet til oss.

Trenger du Guds Ånd?
”Jeg lever og dere skal også leve.”, sier Jesus.
Hvilket liv er det Jesus taler om?
Det er livet med ham: ”Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn, jeg kommer til dere.”, sier han også.
Hos Jesus finnes trygghet for å leve. Den Hellige Ånd er sendt for å hjelpe oss fram til ham, til Jesus.

Trenger du trygghet for å leve?
Da skal du åpne for Guds Ånd.
Hvem er denne Ånden?
Den Hellige Ånd kalles Sannhetens Ånd, fordi at ingen av oss kan leve på en løgn. Derfor leder han oss til sannheten.
Det er ikke en hvilken som helst sannhet Den Hellige Ånd vil lede oss til, men sannheten om Gud, sannheten om oss selv og sannheten om selve livet.
Livet selv er det evige livet.
Det er et liv vi kan få del i her og nå, midt i det liv vi lever i verden. Den Hellige Ånd hjelper oss å leve det livet.

Trenger du Guds Ånd?
Trenger du hjelp til å tro?
Trenger du kjærlighet for å være lydig?
Trenger du trygghet for å leve?

Den Hellige Ånd er gitt deg i dåpen.
Den Hellige Ånd vil være din Talsmann og din veiviser gjennom livet.
Den Hellige Ånd vil fylle deg.
Du kan åpne ditt hjerte og ta imot og fylle ditt liv med Guds Ånd.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.